Allah u Teâlâ görülmeyecek, buna binaen kuranda zikredilen “mahcubun” kelimesinin anlamı nedir?

2014/02/12
Soru
Allah u Teâlâ görülmeyecek, mutaffifun suresinin 15. Ayetinde de “Hayır, şüphesiz onlar, kıyamet günü Rablerinden mahcup kalacaklardır” denilmekte, buna binaen buradaki mahcup kalacaklardır dan maksat nedir?

“Hicap” lügatinin istifade edilmesinin anlamı ille de maddi anlamında kullanılması gerekmemektedir. Zira hem akli ve hem nakli delillerle Allah’ı maddi olduğunu kabul etmek imkansızdır.[1] Bu nedenle “hicap” kelimesinin maddi bir anlamı olamaz. Diğer ayetlerde kullanılıp maddi anlamına gelmediği gibi. “Kur’an okuduğunda, seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir hicap (perde) çekeriz”.[2]    Söz konusu olan ayette de müfessirler “mahcubun” kelimesini mahrum bırakılacak şeklinde mana etmişlerdir.[3] Şöyle ki onlar Allahın rahmetinden, kerametinden, ihsanından ve Allaha yakınlaşmaktan mahrum bırakılacaklardır.[4] Dolayısıyla maddi anlam taşıyacak bir anlam kendisinden istifade edilmez.

Sonuç itibariyle ayetin anlamı şöyledir: “onların sandıkları gibi değildir. Onlar o günde (kıyamet gününde Allahın rahmet, kerem ve ihsanından) mahrum kalacaklardır”.[5]
-------------

[1] Konuyla ilgili daha fazla bilgi için bkz: “1286 (sayt: 1330); (saht: 2359)”.

[2] İsra, 45.

[3] Konuyla ilgili daha fazla bilgi için bkz: “6838 (sayt: 6928)”.

[4] Taberisi, Fazl B. Hasan, “Mecmeul-Beyan Fi Tefsiril-Kuran”, Taharan: Nasır Husru,”1372, şemsi, c. 10, s. 679; Hüseyni Hemedani Seyit Muhammed Hüseyin, “Envar-i Dırahşan”, baskı, 1, Tahran: neşri katabfuruşi Lütfi, 1404, kameri, c. 18, s. 44; Mekarimi Şirazi, Nasır, “Tefsiri Nümüne”baskı, 1, Tahran: darul kutubil islamiye, 1374, şemsi, c. 26, s. 263.

[5] Mutaffifin, 15.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar