İmam Hasan-ı Mücteba (a.s)’ın İmam Hüseyin (a.s)’den büyük olmasına karşın, niçin onun çocukları Kasım ve Abdullah, İmam Hüseyin (a.s)’in çocukları İmam Seccad ve Ali Ekber’den küçüktür?

2014/02/12
Soru
İmam Hasan-ı Mücteba (a.s), İmam Hüseyin (a.s)’den büyük olmasına karşın niçin İmam Hasan-ı Mücteba (a.s)’nın çocukları Kasım ve Abdullah, İmam Hüseyin (a.s)’in çocukları İmam Seccad (a.s) ve Ali Ekber’den küçüktür?

Söz konusu değerli iki imam arasında o kadar yaş farkı yoktu ve küçük kardeşin çocuklarının, büyük kardeşin çocuklarından büyük olması da o anlamda soru oluşturacak bir konum taşımaz. Zira büyük kardeşin bir takım şartlar delilince geç evlenmesi veya evlense bile geç çocuk sahibi olması ya da çocuklarının küçük yaşta ölmeleri mümkündür. Bu anlattıklarımızın yanında şu noktaya da dikkat edilmesi gerekir: Her ne kadar İmam Hasan (a.s)’ın çocukları Kasım ve Abdullah, Ali Ekber’den küçüktüler ama İmam Hüseyin (a.s)’in çocuklarının hepsi, değerli abisi İmam Hasan (a.s)’ın çocuklarından büyük değildi. Örnek verecek olursak, İmam Hasan (a.s)’ın, Hasan-ı Müsenna isminde değerli babası ve amcasının damadının ismini taşıyan bir oğlu vardı ve Kerbela hadisesinde yaralandıktan sonra düşmana esir düşmüştü. Hasan-ı Müsenna, İmam Hüseyin (a.s)’in çocukları Abdullah’tan, henüz anne sütüyle beslenen Ali Asgar’dan ve İmam Hüseyin (a.s)’in eşinden büyük olarak hesap ediliyordu.[i]

-------------
[i] Müracaat ediniz: Meclisi, Muhammed Bakır, “Biharu’l Envar”, Beyrut: Müessesetu’l Vefa, h. k, c. 44, s. 167.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • En İyi Dost Namaz

    İnsan olmak ancak; kemale erme, kulluk etme, Müslümanca yaşama, Allah'ı, sahip ve hakim bilme ve Allah& ...
  • İmam Hüseyin ve Kerbela c.1

    Elinizdeki eser, Şehit Mutahharî’nin sohbetlerini gerçekleştirdiği Hüseyniye-i İrşad’da ...