Kerbela’da İmam Hüseyin’in (a.s) atının başından neler geçti?

2014/02/12
Soru
Kerbela’da İmam Hüseyin’in (a.s) atının (Zülcenah) başından neler geçti?

Maktel yazarları Hz. Seyyidi’ş-Şüheda’nın atı (Zülcenah) hakkında geniş bilgi vermemişlerdir. Onların çoğunda şöyle yazılıdır: İmam Hüseyin’in (a.s) atı, Onun şehadetinden sonra, yelesini İmamın (a.s) pak kanına teberrük ettikten sonra kişneyerek çadırlara gitti. Harem ehli Zülcenah’ın sesini duyunca çadırlardan dışarı çıktılar. Onun üstünde Seyyidi’ş-Şüheda’nın olmadığını görünce İmamın (a.s) şehid olduğunu anladılar.[1] Nasihu’t Tavarih gibi sonradan yazılan bazı maktellerde atın, çadırların önünde başını defalarca yere vurduğunu ve bunun neticesinde öldüğünü veya Fırat nehrine gidip kendisini suya atarak boğulduğunu yazmaktalar.[2]

 ----------

[1] -Ziyaret-i Nahiyey-i Mukaddese; Şeyh Saduk, Emali, s.163.

[2] -Spehri, Mirza Muhammed Taki, Nasihu’t Tavarih, c.6, s.2.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Kendini Yetiştirmek

    İnsan çok boyutlu bir varlıktır. Çeşitli eğilim, his ve içgüdülerden oluşan esinti ve ...
  • Mizan’ul Hikmet 8. Cilt

    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Mizan’ul-Hikmet (hikmetin ölçüsü) benim ...