İslam’da bir bireyden başka bir bireye enerjinin aktarılması kabul edilmekte midir? Bunun şer’i hükmü nedir?

2015/12/09
Soru
İslam’da bir bireyden başka bir bireye enerjinin aktarılması kabul edilmekte midir? Bunun şer’i hükmü nedir?

Değerli kullanıcı;

Bu fenomenin varlığının esası, onun vasıtasıyla tedavide bulunmak ve hakkında sayılan etkiler henüz ispatlanmış değildir ve bu meseleyi dile getiren kişilerin vehimlerinden kaynaklanmış olması da muhtemeldir. Bundan dolayı bazı büyük taklit mercileri, ipham taşıması nedeniyle soruya cevap vermekten kaçınmışlardır. Her haliyle diğer büyük taklit mercilerinin bu soruya vermiş oldukları cevap aşağıda belirtilmiştir:

Hz. Ayetullah Uzma MekarimŞirazi’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:

Enerji tedavisi kendi başına bir sakınca taşımaz, lakin haram bir hususu gerektirirse caiz değildir. 

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar