Namazın bazı yerlerinde bedenin hareket etmemesi gerekir, acaba başın veya ellerin hareket etmesi namazı bozar mı?

2014/02/12
Soru
Namazın bazı yerlerinde bedenin hareket etmemesi gerekir (ayakta veya ayakta olmayan yerlerde), başın veya ellerin hareketi de namazı bozar mı?

 Şer’i sorularınızın cevabı için, taklit merciinizi bilmeniz zorunludur, ama bu mesele hakkında yeterli ölçüde ittifak olması hasebiyle aşağıda verilen fetvalara dikkatinizi çekmek istiyorum:
Namazın ikamesi için hem namaz kılma mahalli ve yerinin sabit olması[1] (zorunlu durumlar hariç) hem de namaz kılanın bedeninin hareketsiz ve sakin olması gerekir.[2] Örfe göre, namazdaki hareketsizlik ve dinginliği bozmayacak baş ve ellerin cüz’i hareketlerinin bir sakıncası yoktur. Elbette kasıtlı olarak veya unutarak başı kıbleden (başın sağa veya sola dönmesi) çevirmenin namazı bozacağı dikkate alınması gerekmektedir.[3] Bu mukaddimeyle birlikte muhterem taklit mercilerinin fetvalarına dikkat ediniz:
968. Mesele: Hamd ve surenin veya tesbihatın okunması esansında namaz kılan kimse, gayri ihtiyari olarak dingin ve sakinliğini bozacak miktarda hareket ederse, bedeni yeniden dinginlik ve sakinliğini kazandıktan sonra, hareket esnasında okuduğunu tekrar okuması ihtiyatı vaciptir.[4]
967. Mesele: Hamt suresinin okunması esnasında el ve parmakları oynatmanın bir sakıncası yoktur, her ne kadar bunları oynatmaması da ihtiyatı müstehaptır.[5]
Alakalı konular: Soru 673: Cemaat namazında saf oluşturulması ve namazda hareket etmek (sayt: 720).
 --------------
[1] İmam Humeyni, “Tevzih’ul-mesail (el-muhaşi)”, c. 1, s. 490, 880. Mesele.
[2] Age. 965. Mesele.
[3] Age.  c. 1, s. 617, 1131, Mesele.
[4] Age. c. 1, s. 540.
[5] Age. c. 1, s. 539.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar