Alkollü içecek servis edilen bir mekânda çalışmanın sakıncası var mıdır?

2015/12/09
Soru
Benim birkaç sorum var ve sizin sorularıma çabuk cevap vermenizi umut ediyorum. Ben ülke dışında ve gayri İslamî bir ilkede yaşıyorum. Burada yabancı olan kimseler için iş bulmak zordur. Özellikle dünyanın mevcut ekonomik durumu bunu daha bir zor kılmıştır. Hal böyleyken, restoran gibi alkollü içecek servis edilen bir mekânda çalışmak sakınca taşır mı?

 Sorduğunuz sorunun mevcut fıkhî hükmünü istemeniz hasebiyle, mercilerin bürolarından bunu sormayı gerekli gördük. Alınan yanıtların açıklaması şudur:

Hz. Ayetullah Uzma Sistani’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:

Alkollü içecek veya diğer haramlar alanında çalışmamanız ve sadece helal maddeler bölümünde çalışmanız şartıyla bir sakınca taşımaz.

Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:

Sizin için iş bulmak sorun olması nedeniyle bu işe devam etmek sizin için caizdir.

Hz. Ayetullah Uzma Safi Gülpeygani’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:

Şahıslara şarap ve haram yiyecekler götürmek caiz değildir ve bunun karşısında ücret almak haramdır.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • El Mizan Tefsiri c.9

    el-Mîzan gibi çok yönlü bir tefsiri okumanın Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması ve ta ...
  • Kuran'da İnsan Tanımı

    Üstad Mutahharî’nin Şehâdeti Dolayısıyla İmam Humeyni’nin Yayınlamış Olduğu Mesajdan Bir ...