Hz. Muhammed (s.a.a) Nerede Toprağa Verilmiştir?

2014/02/14
Soru
Hz. Muhammed (s.a.a) Nerede Toprağa Verilmiştir?

İslam Peygamberi, Ebrehe’nin askerleriyle[1] Allah’ın evine hücum ettiği yılda doğmuş ve kırk yaşındayken Hira mağarasında ibadetle meşgulken Allah tarafından peygamberliğe seçilmiştir. Hz. Muhammed (s.a.a) çağrısını ilkönce gizli olarak başlatmış ve Allah’ın emriyle açık çağrısına da yakınlarından başlamıştır.[2] Hz. Peygamberin (s.a.a) Mekke’deki çağrısı on üç yıl sürmüş ve ilahi vahiy meleği sayesinde müşriklerce kendisine komplo düzenleneceğini anlamış ve de Yesrib’e (Medinetü’n-Nebi) hicret etmiştir. Hz. Peygamberin (s.a.a) Medine’ye hicreti, o şehirde İslam devletinin kurulmasıyla eşzamanlı olmuştur. İslam tedricen gelişmiş ve Mekke de dahil olmak üzere etraftaki şehirlere yayılmıştır. İslam Peygamberinin son misyonu, Allah tarafından belirlenen kendi halifesini tanıtmak idi. Kendisi, veda haccının ardından İmam Ali’yi (a.s) halife olarak seçtikten sonra, 28 Sefer Hicri-Kameri 11. Yılda vefat etmiş ve sevgilisine ulaşmıştır. Nakledilen haberlere göre İslam Peygamberi şöyle buyurmuştur: Dünyadan göçen her peygamber, ruhunu teslim ettiği yerde defnedilir.[3] Bu nedenle, Hz Peygamber (s.a.a), dünyadan göçtüğü Medine’deki evinin odalarının birinde toprağa verilmiştir.[4] Bugün Hz. Peygamberin kutlu kabri Peygamber Mescidi’ne bitişiktir ve o mescidin bir cüzüdür.     
-----------
[1] Bu yıl “Fil Yılı” olarak meşhur olmuş ve aynı yıl içinde önemli olaylar meydana gelmiştir. Bilgi edinmek için tarih kitaplarına müracaat edebilirsiniz.

[2] Şuara, 214.

[3] İbn. Sad ez-Zöhri, Muhammed, et-Tebakatü’l-Kübra, c. 2, s. 223 ve 224, Dar-ı Sadr, çap-ı evvel, 1968.

[4]a.g.e.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar