1. Cemaat namazında bilerek öne geçmek namazın ferdî olmasına neden olur mu? 2. İnsan bilmeden imamdan önce secdeden kalkarsa ve secdeye dönmesi halinde yetişip yetişmeyeceğini bilmezse dönmesi farz mıdır? 3. Eğer insan bilmeyerek imamdan önce fiilde bulunursa ve bilerek dönmezse namaz ferdî olur mu?

2014/02/14
Soru
1. Cemaat namazında bilerek öne geçmek namazın ferdî olmasına neden olur mu? 2. İnsan bilmeden imamdan önce secdeden kalkarsa ve secdeye dönmesi halinde yetişip yetişmeyeceğini bilmezse dönmesi farz mıdır? 3. Eğer insan bilmeyerek imamdan önce fiilde bulunursa ve bilerek dönmezse namaz ferdî olur mu?

Şerî sorularda muhterem taklit merciinizin adını belirtmelisiniz. Ama yine de sorunuz yanıtlanacaktır.

Birinci cevap; 6. mesele: Eğer fiillerde tabi olmazsa her ne kadar günah işlemişse de namazı doğrudur; ama kıraat halindeyken rükûa giderse güçlü görüşe göre namazı doğru değildir, muhalefet çok ve aşırı olması halinde cemaati geçersiz olur.[1]

İkinci cevap; 1402. mesele: Eğer yanlışlıkla başını kaldırırsa ve imamın secdede olduğunu görürse, secdeye gitmeli ve her iki secde de bu vuku bulursa, rükün olan iki secdenin çok olması nedeniyle namaz geçersiz olmaz.[2]

(Zencani): Eğer yanlışlıkla başını secdeden kaldırırsa ve imamın secdede olduğunu görürse, döndüğünde imama ulaşabileceğinden eminse ve cemaat namazında kalmak istiyorsa, secdeye dönmeli ve bir rekâtın her iki secdesinde de bu vuku bulursa, namazı geçersiz olmaz.

Üçüncü cevap; 1470.  mesele: Tabi olan namazda okunan şeylerin dışında,  rükû ve secdeler gibi diğer fiilleri imam ile veya ondan biraz sonra yerine getirmelidir. Eğer bilerek imamdan önce veya bir müddet sonra yerine getirirse, günah işlemiş olur, ama namazı doğrudur. Ama iki rükünde ardı ardına imamdan öne çıkar veya geri kalırsa, farz ihtiyat gereği namazını tamamlamalı ve ikinci defa kılmalıdır. Elbette namazının doğru olması ve ferdî sayılması uzak bir ihtimal değildir.[3]      
--------------
[1] Necatü’l-İbad (lil-İmami’l-Humeyni), s. 148.

[2] Tevzihü’l-Mesail (el-Mahşi lil-İmami’l-Humeyni), c. 1, s. 797.

[3] Tevzihü’l-Mesail (el-Mahşi lil-İmami’l-Humeyni), c. 1, s. 796.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • 12 İmam

    Ehlisünnet ve Şia muhaddislerinin aktardıkları hadis ve rivayetlerden Peygamber Efendimizin kendisinden sonra 12 ...
  • Ahlakî Eğitim

    Müslüman alimlerin görüşüne göre ahlâk ilmi en yüce ilimdir. İbni Miskeveyh ...