İnkılâbın Rehberi Seyit Ali Hameyney’i hazretlerinin namahrem kadına bakma bağlamındaki fetvası nedir?

2014/02/18
Soru
İnkılâbın Rehberi Seyit Ali Hameyney’i hazretlerinin namahrem kadına bakma bağlamındaki fetvası nedir? Acaba namahrem kimselerin yanında ayaklarını kapatmak gerekiyor mu?

İnkılâbın Rehberi Seyit Ali Hameyney’i hazretlerinin namahrem kadına bakma bağlamındaki fetvası imam Humeyni’nin (r.h.) fetvasıyla aynıdır.

Müslüman kadınlara bakmanın hükmü hakkında İmam Humeyni şöyle buyuruyor: “erkeğin kadının bedenine bakması ister lezzet kastıyla olsun ister lezzet kastıyla olmasın haramdır. Yüzüne ve ellerine bakması eğer lezzet kastıyla olursa haramdır. Ama eğer lezzet kastıyla olmazsa sakıncası yoktur. Kadının da namahrem erkeğin bedenine bakması haramdır. Erginlik çağına ermemiş bir kızın yüzüne, bedenine ve saçına bakılması eğer lezzet kastıyla olmazsa ve ona bakmakla harama sürükleneceğinden korkulmuyorsa sakıncalı değil, ama sürekli kapatılan kalça ve göbeği gibi yerlerine ihtiyat gereğince bakılmamalı.[1]

Ayetullahe’l uzma Seyid Ali Hameney’i “namahrem kadının yüzüne, ellerine bakmanın hükmü nedir ve namahremin yanında ayaklarını kapatması gerekiyor mu? Sorusuna vermiş olduğu cevap şöyledir: “sorulan soruya göre eğer bakmak lezzet kastıyla veya şehvet içerikli veya elleri ve yüzü ziynetli ve makyajlı olursa caiz değildir.[2]

Müslüman olamayan kadınlar hakkında şöyle buyurmuş: “Yahudi ve Hıristiyan gibi ehli kitap olan kadına bakılması lezzet kastı içermiyor ve harama düşeceğinden korkulmuyorsa sakıncası yoktur.[3]   

Hakeza; Şu sorunun; Müslüman olamayan kadınların genellikle (elleri ve yüzleri hariç) kapatmadıkları saç ve… Organlarına bakmanın hükmü nedir? Cevabında şöyle buyurmuş: Mefsede ve şehvet içermiyor ise sakıncası yoktur.[4]  

-------------
[1] İmam Humeyni, “tvziu’lmesail (el-muhaşi lil imam Humeyni)”, c. 2, s. 485, mesele; 2433.

[2] Mahmudi, Seyit MUHSİN, “meseaili cedid ez didigah ulema ve meracii taklid”, c. 3, s. 111.

[3] İmam Humeyni, “tvziu’lmesail (el-muhaşi lil imam Humeyni)”, c. 2, s. 485, mesele; 2434.

[4] Defterden istifta edilmişdir. Hakeza! Hüseyni, Seyit MUÇTEBA, “risale-i danişcu” porsışha 291.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Mizan’ul Hikmet 7. Cilt

    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Mizan’ul-Hikmet (hikmetin ölçüsü) benim ...
  • Manevi Mukayeseler

    İnsanın manevî hislerine, idrak yeteneğine ve aklının yüceliğine dayalı örneklerin konunun anlaşılmas ...