Sol ayakla tuvalete girmenin müshehap olmasının sebebi nedir?

2014/02/18
Soru
Neden sol ayakla tuvalete girmek müstehaptır? (Akli delil zikrediniz)

İslam’da, tuvalete gireceğiniz zaman sol ayakla giriniz ve çıkacağınız zaman, sağ ayakla çıkınız tavsiyesi müstehap şeklinde yapılmıştır. İslam hükümlerinin tamamının hikmet ya da hikmetler taşıması hasabiyle, - her ne kadar bunların tamamı bizim için açıklığa kavuşmuş olmuş olmasa da – sol ayakla tuvalete girin şekildeki istihbabi tavsiyesi de hikmet ve maslahattan ari değildir. Ne var ki ilmimizin, söz konusu bu hikmetlere ulaşmadığını itiraf etmek gerekir. Ama şu ana kadar ilmin ulaştığı şey şudur: Asrımızdaki ilimlerin araştırması sonucunda, insanın ayakta kiriz veya felç geçirdiği zaman, eğer bedenin ağırlığı sağ ayak üzerinde olursa sırtüstü ve eğer sol ayak üzerinde olursa yüzüstü düşeceği bildirilmiştir.

 

Buna binaen, insan tuvalete gireceğiz zaman, sol ayağı yukarda ve sağ ayağına basarak adım atması halinde, zikredilen bir durumla karşılaşırsa, sırtüstü ve tuvaletin dışına düşer. Aynı şekilde tuvaletten sağ ayağıyla çıkması halinde, bedenin ağırlığı sağ ayağa binecek ve söz konusu durumla karşılaşıldığı zaman, tuvaletin dışına düşecektir. İslam, bir Müslüman’ın tuvalete düşmemesi; haysiyet ve şahsiyetine ihanet edilmemesi için, olası ihtimali engellemek doğrultusunda böyle emretmiştir.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • En İyi Dost Namaz

    İnsan olmak ancak; kemale erme, kulluk etme, Müslümanca yaşama, Allah'ı, sahip ve hakim bilme ve Allah& ...
  • Miraçtaki Sırlar

    Arz etti: Rabbim, katındaki en faziletli amel hangisidir? Buyurdu: Benim için en faziletli amel, kulumun ...