Kadın mahrem olan kimseden kapatması gereken bedenin miktar ne kadardır, başka bir beyanla bir erkek kendisi için mahrem olan bir kadının bedeninin ne kadarına bakması caizdir?

2014/03/09
Soru
Dayı kendi yeğeninin (bacısının kızı) bedeninin nerelerine bakabilir? Daha doğrusu bir kız dayısının yanında bedeninin ne kadarını açabilir?

 Erkek bir kimse namahrem olan bir kadının bedenine bakması ister lezzet içerikli olsun ister lezzet içerikli olmasın haramdır. Namahrem bir kadının yüzüne ve ellerine ise lezzet kastıyla olursa haram ama lezzet kastıyla olmazsa haram değildir. Erginlik çağına gelmemiş olan bir kızın yüzüne, bedenine, saçına bakması eğer lezzet kastını içermiyor veya harama düşeceğinden korkmuyorsa sakıncası yoktur. Ama ihtiyat gereğince karın ve kalçalar gibi genelde kapatılan yerlere bakılmaması gerekir. [1]

Ama erkeğin mahrem olan kadının iki avreti (bevl ve gait yerleri) dışında bütün bedenine lezzet kastı olmaksızın bakabilir. Kadının kocası da hanımının bedeninin tümüne lezzet kastıyla bakabilir.

İmam Humeyni hazretleri (Allahın rahmeti üzerine olsun) bu bağlamda şöyle buyuruyor: “Birbirine mahrem olan erkek ile kadın eğer lezzet kastını içermiyorsa (avret yerleri hariç) bedeninin her yerine bakabilirler”. [2] Buna binaen dayı kendisi için mahrem olan her bayanın, örneğin yeğeninin (iki avret yerleri hariç) bedeninin her yerine lezzet kastı olmaksızın bakabilir. Dolayısıyla kadın mahremlerinin yanında bedenini ve güzelliklerini kapatması gerekmez. [3] Ama erkek lezzet kastıyla mahrem olan kadıların bedeninin hiçbir yerine bakamaz ve bu caiz değildir. Konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki nemayelere (endex) müracaat edebilirsiniz:

1-   Nemaye: mahdude’i hicab-i zen, sual 2652 (sayt: 2803) .

2-   Nemaye: puşışı nahun ve muyi mesnu’i ez namahrem, sual 15263 (sayt: 15003) .

--------------
[1] “ Tevzi’ul mesail (el-muhaşi lil İmam Humeyni)”, c. 2, s. 485, mesele; 2433.

[2] “ Tevzi’ul mesail (el-muhaşi lil İmam Humeyni)”, c. 2, s. 489, mesele; 2437.

[3] Dikkate şayandır ki zikredilen sadece meselenin fıkıhsal boyutudur. Ama meselenin ahlaki boyutuna riayet etmek matlup ve yeğlenmektedir.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar