Eğer bir kimse Allaha inanır ama Allah bizim namazımıza ihtiyacı yoktur diyerek namaz kılmıyorsa onun cevabında ne demeliyiz?

2014/05/25
Soru
Eğer bir kimse Allaha inanır ama Allah bizim namazımıza ihtiyacı yoktur diyerek namaz kılmıyorsa onun cevabında ne demeliyiz?

Allah, namaz olmak üzere insanın hiçbir şeyine muhtaç değildir. Zira Allah mutlak bir şekilde müstağnidir. İnsanın kendisidir ki Allaha ve namaza muhtaçtır Allah insana ve insanın namazına ihtiyacı yoktur. Eğer Allah insandan namaz kılmasını istemiş ise Allah insanın faydasını dikkate alarak insandan namaz kılmasını istemiştir, kendi menfaatini dikkate alarak namaz kılmasını istememiştir.

Ayrıntılı Cevap


 Allah, namaz olmak üzere insanın hiçbir şeyine muhtaç değildir. Zira Allah mutlak bir şekilde müstağnidir. Allah samettir. İnsanın kendisidir ki Allaha ve namaza muhtaçtır Allah insana ve insanın namazına ihtiyacı yoktur. Eğer Allah insandan namaz kılmasını istemiş ise Allah insanın faydasını dikkate alarak insandan namaz kılmasını istemiştir, kendi menfaatini dikkate alarak namaz kılmasını istememiştir. Bir babanın çocuğundan ders okumasını istediğine benzer bu. Baba çocuğunun ders okumasına ihtiyacı yoktur. Zira kendisi üniversitenin üstadıdır. Örneğin; kendisi ilmi kariyere sahip bir şahsiyettir. Çocuğunun ders okuyup okumaması kendisi için hiçbir şey değiştirmez. Bu cihetle eğer çocuğuna ders okumasını istiyor ise çocuğun kendi faydası içindir. Dolayısıyla eğer Allah insandan namaz kılmasını istiyor ise insanın kendi faydasınadır. Zira namaz kalplerin temizlenmesi için bir zemine ve bir yoldur. Rivayetler tabirince; Namaz bir nehirde akan su gibidir ki biz günde beş defa onda yıkanıyor ve temizliyoruz kendimizi.[1]   

Eğer insan günde beş defa hamama gider banyo yaparsa ne kadar temiz oluyor? Eğer insanın kalbi gerçekten namazda olursa ve günde beş defa namazın bu zülal ve paklığında yıkanırsa nurani bir kalbi kazanırdır.

Sorulan sorunun cevabı şöyledir: Namaza muhtaç olan biziz Allah değil. Zira Allah müstağnidir. Eğer insan hiçbir şey yapmazsa bile yine muhtaçtır. Bu konu şuna benziyor ki siz çocuğa, bu yemek zehirlidir yeme, şu yemekte faydalıdır ye derseniz, çocuk da sizi dinlemeyip eğer zehirli olan yemeği yerse zehirlenir. Dolayısıyla eğer insan kendi vazifesine amel etmezse zehir yiyen bir kimsenin çektiği eziyet gibi azabı vardır. Hakeza eğer faydalı şeyleri yerse pozitif eserlerini görür. Söz konusu olan soruda konu edilen meselede aynen bu durum gibidir.

 

 --------------

[1] HUR AMULİ, “Vesailu’ş-Şia”, Kum: Müesesei Alulbeyt, 1409, kameri, c. 4, s. 12.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • İslam'da Evlilik ve Cinsel Sorunlar

    Bu kitapta İslam’ın evliliğe verdiği önem ve insanın cinsellik sorununu nasıl halletmeyi öngörd& ...
  • Vahhabilik

    Batılı Hıristiyan emperyalistler İslâm memleketlerinde kontrolü ele geçirmek ve İslâm â ...