Tek bir kapısı olan Camiye hayız ve cünüp bir kimsenin girmesinin hükmü nedir?

2014/02/18
Soru
Tek bir kapısı olan Camiye hayız ve cünüp bir kimsenin girmesinin hükmü nedir?

Hayız halinde olan kadın ve cünüp bir kimsenin Camide durması caiz değildir. Ama eğer bir kapıdan girip bir diğer kapıdan çıkıyorsa ya Camide var olan bir şeyi kaldırmak için Camiye giriyorsa sakıncası yok.[1] Buna binaen eğer Caminin tek bir kapısı varsa Camide var olan bir şeyi alıp dönmek için giriyorsa sakıncası yok. Ama eğer Camiye bir şeyi koymak veya Orada kalmak için giriyorsa girdiği kapıdan çıkamaz, dolayısıyla Camiye girme iznine sahip değildir.   

----------
[1] Bu hüküm mescidi haram, mescidi nebi (s.a.a) imamların (a.s.) haremleri dışındaki mescitler içindir. Dolayısıyla sayılan bu yerlerde (mescidi haram, mescidi nebi (s.a.a) imamların (a.s.) haremleri) ise hatta eğer durmaz, bir kapıdan girip diğer kapıdan çıksalar veya oralarda var olan bir şeyi kaldırmak için olsa bile girmeleri caiz değildir; “tevziül-mesail, (elmuhaşi li imamil Humeyni)”, c. 1, s. 212, mesele: 355.  

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar