Tahrip edilmiş korunaktan hırsızlık yapmanın hükmü nedir?

2016/01/14
Soru
Korunaktan hırsızlık yapma konusunda eğer korunak istemeden tahrip edilirse ama mal bilerek çalınırsa, diğer şartların hesaplanmasıyla hırsıza had uygulanır mı, uygulanmaz mı? Delilinizi açıklayınız.

Hırsızın elinin kesilmesinin şartları şunlardır:

1. Erginlik

2. Akıl

3. İrade

4. Zorunluluğun olmaması

5. İster yalnız başına ve ister beraberce olsun hırsızın korunağa saygısızlık etmesi

6. Eşyayı korunaktan çıkarması

7. Hırsızın mal sahibinin babası olmaması

8. Korunağa saygısızlığın ve hırsızlığın gizlice yapılması; açıkça ve aşikâr olarak korunak kırılır ve mal alınırsa el kesilmez. Korunağa gizlice saygısızlık edilmesi ama malın açıkta alınması durumunda da el kesilmez.[1]

Korunağın tanımında şöyle denmiştir: Kapalı (kilitli) mekâna korunak denir.[2] Yukarıdaki konulara (özellikle beşinci şarta) dikkat etmeyle hırsızın tüm merhalelere örfî olarak tam bir şekilde ve bilerek katılması gerektiği neticesine ulaşıyoruz.[3] Eğer korunak bir kimse (hırsız dışında veya ortağı) tarafından kırılırsa ve hırsız malı alırsa, bu el kesilmesine neden olmaz; çünkü kendisi korunaktan başka bir yerde hırsızlık yapmış gibi olmaktadır. Sizin varsayımınıza da böyle şartlar hâkimdir. Zira hırsız korunak dışında hırsızlık yapmış ve korunak kendisinin hırsızlığından önce başka biri veya bizzat şahıs tarafından istemeden yok edilmiştir.

 

-----------
[1] Tahriru’l-Vesile, c. 2, s. 482.

[2] Maverau’l-Fıkh, c. 9, s. 240.

[3] Caferî, Muhammed Taki, Resail-i Fıkhî, s. 132.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Kumeyl Duasının Şerhi

    Dua, Allah ile konuşmak ve de yaratılanların yaratıcısı ile irtibat vesilesi olduğu hasebiyle dini kültürde ...
  • Mizan’ul Hikmet 11. Cilt

    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Mizan’ul-Hikmet (hikmetin ölçüsü) benim ...