Acaba Namazın şartı olan taharet için Zahiri (dış) temizliğin dışında Batın (iç) temizlikte, gerekli midir?

2014/02/18
Soru
Namaz için şart olan taharet’e ağız ve burun içi temizliği de girer mi? İkinci olarak ta dişini çektirmiş biri Namaza durduğunda devamlı olarak bir mendil ile kanlı olan ağız suyunu temizlemek durumunda kalıyor dolayısıyla da dudakları ve eli necis olmakta bu şahsın vazifesi nedir?

 Namaz için gerekli olan taharetten maksat bedenin dış, zahiri temizliğidir. Bedenin batını yani iç kısmında olan necaset bedenin zahir olan kısmına ulaşmadıkça taharete engel oluşturmaz. Bedenin batınından kasıt normal şartlar altında bedenin görünmeyen kısımları örneğin ağzın, burnun ve kulağın içi. Buna göre ağız içinin kanlı oluşu namazın sıhhatinde bir sakınca oluşturmaz. Eğer ağız içinde bulunan bu kan bedenin zahirine ulaşırsa necis olur. Aynı şekilde namaz kılan şahsın elbisesine değerse elbiseyi de necis eder. Ama bu durumda namaz kılınır mı yoksa kılınmaz mı?

   Bu konuda İmam Humeyni(r.a) şöyle diyor: Eğer ağız, burun ve benzeri uzuvların içinden gelen kan bedenin zahirine ve elbiseye ulaşırsa ihtiyatı vacip bu halde namaz kılmamaktır.[1]

   Ancak bu konuda bazı taklit mercilerin fetvası ise şu şekilde dir: Ağız, burun ve benzeri uzuvların içinden gelen kan bedenin zahirine ve elbiseye ulaşırsa bu halde namaz kılmanın bir sakıncası yoktur.[2]

   Daha fazla bilgi için 3363 numaralı, bendenin iç kısmında ki necasetin dışa ve dış kısmında ki necasetin içe ulaşması konulu soruya başvurun

 

-------------
[1] Tevzihu'l-Mesail, İmam Humeyni, c. 1, s. 470, m. 852.

[2] Aynısı, s. 471.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar