Bilir kişilerin a’lem müçtehidi belirlenmesinde şahitliklerinin tezatlık içermesi durumunda Mükellefin vazifesi nedir?

2014/02/18
Soru
İki tane adil âlimin birinin müçtehit veya a’lem olduğunu tasdik etmeleri durumu başka iki adil âlimin muhalefet etmemeleri durumunda geçerlidir. Bütün taklit mercileri de İlmihal kitaplarında a’lem olamayan müçtehitten a’lem olan müçtehide geçmeyi gerekli bilmektedirler. Bu durumda çözüm yolu nedir?

Bütün taklit mercilerinin konuyla ilgili olarak şöyle bir fetvaları vardır: “A’lem müçtehidi belirlemenin üç yolu vardır:

·         Araştıran kişinin kendisi bu konuda yakine ulaşır. Yani kendisi ilim ehli bir şahıs olur ve a’lem olan müçtehidi belirleme gücüne sahip olur.

·         İki tane adil âliminin (yani a’lem müçtehidi teşhis gücüne sahip olan bir kimsenin), birinin müçtehit veya a’lem olduğunu tasdik etmeleri ancak başka iki adil âlim onların görüşüyle muhalefet etmemeleri kaydıyla.

·         A’lem Müçtehidi teşhis etme yetisine sahip olan bir grup İlim ehlinin (onların sözleri insana itminan oluştursa) birinin müçtehit veya a’lem olduğunu tasdik etmeleri.[1]

Böyle bir durumla karşılaşılması durumunda (İki tane adil âlimin birinin müçtehit veya a’lem olduğunu tasdik etmeleri başka iki adil âlimin muhalefetiyle karşılaşması durumunda) diğer iki yol ile a’lem müçtehit belirlenmelidir.

Hatırlatmak gerekir ki: A’lem olan müçtehidi belirlemede dikkat edilmesi gereken asıl nokta, bilir kişilerin adil olmaları ve şahadetlerini marifet üzere gerçekleştirmiş olmalarıdır. Eğer teşhisler şahsi bağlılık, düşmanlık veya hava hevesler doğrultusunda olmazsa a’lem olan müçtehidi belirlemek çok kolay bir iş sayılır.  Her halükarda bu yolla a’lem olan müçtehidin tanınması mümkün değilse bile diğer yollar mevcuttur. Dolayısıyla bu bir soruna yol açmaz.

---------------
[1] Tozih –ul Mesail, 1.c, 15.s, 3.m.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar