Eğer evlat anne ve babasından önce vefat ederse merhumun evladı büyükbabasından miras alır mı?

2014/03/08
Soru
Eğer evlat anne ve babasından önce vefat ederse merhumun evladı büyükbabasından miras alır mı, almaz mı?

Mirasın tabakaları ve açıklaması hakkında 3254 (Site: 3943) ve 1325 (Site: 1320) sayılı sorulara müracaat edebilirsiniz. Ama sorunuz hakkında muhterem mercilerin fetvalarını beyan etmeden önce, ölünün bir evladı (erkek veya kız) olduğu müddetçe torunlara miras ulaşmayacağını hatırlatırız. Ölünün (burada ölü derken büyükbaba veya büyükanne kastedilmektedir) evlatları kendisinden önce ölmeleri durumunda ancak torunlara miras ulaşır. Şimdi muhterem taklit mercilerinin fetvalarına dikkat ediniz:

1. Eğer ölünün evladı yoksa, hatta kız dahi olsa onun erkek çocuğundan olan torunu ölünün (büyükbaba) erkek çocuğunun payını alır ve erkek dahi olsa onun kız çocuğundan olma torunu da ölünün kız çocuğunun payını alır. Örneğin ölünün kızından bir erkek çocuğu ve oğlundan da bir kız çocuğu olursa, mal üçe bölünür ve bir bölüm kızın oğluna ve iki bölüm ise oğlun kızına verilir.[1]

2. Eğer ölünün tüm evlatları kendinden önce ölmüşlerse, torunlar ölüden miras alır. Eğer ölünün bir veya birkaç evladı hayattaysa, hatta babaları ölmüş olsa dahi torunlar miras almazlar; onlar babalarının hayatta olduğu farzıyla miras iddiasında bulunma hakkına sahip değildirler. Miras almak (ölünün hiçbir evladı hayatta olmadığı durumda) şu şekildedir: Ölünün evlatlarının diri olduğu farz edilir, önceki meselelere göre her birinin payı belirlenir ve onların evlatlarına dağıtılır.[2]  
-------------
[1] Tevzihü’l-Mesail, (el-Mahşi lil-İmam Humeyni), c. 2, s. 713, mesele. 2739.

[2] Tevzihü’l-Mesail, (el-Mahşi lil-İmam Humeyni), c. 2, s. 713.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Kur'ân ve Tebliğ

     Davet, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, öğüt vermek ve irşad etmek İslâ ...
  • Mizan’ul Hikmet 7. Cilt

    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Mizan’ul-Hikmet (hikmetin ölçüsü) benim ...