Cabir b. Efleh kimdir?

2014/03/08
Soru
Cabir b. Efleh kimdir?

Cabir b. Efleh-i İsmailî beş ve altıncı asırdaki İspanyalı gökbilimcilerinden olup “Kitabu’l-Hayat Fi Islahi’l-Mucesta” kitabının yazarıdır. O, muhtemelen Sivil’de (İşbiliye) dünyaya gelmiştir; zira bazı yazarlar ve özellikle de Cabir’in oğluyla tanışık olduğunu belirten Musa b.Meymun (529-600) ve Betruci onu İşbilî olarak adlandırmışlardır. Bazen Cabir b. Efleh’in adı başka şahıslar ile karıştırılmıştır; takriben çağdaşı olan Bağdatlı şair Ebu’l-Kasım Ali b. Efleh, muhtemelen yedinci ve sekizinci asırda yaşamış Ebu Efleh Serekosti, meşhur gökbilimci Muhammed b. Cabir Battani ve kimya bilimcisi ve Latince adı Geber olan Cabir b. Hayyan bu şahıslardandır. O, kendi kitabında Batlimus düzenini eleştirmiş, ama hiçbir ıslah boyutunu seçmemiştir. Onun “et-Tebsire Fi’l-Hendese”[1] adlı bir kitabının olduğu da belirtilmiştir.

Daha fazla bilgi edinmek için şu kaynaklara müracaat edebilirsiniz:

1. Zındiginame-i Rıyazidanan-ı Devre-i İslamî Ez Sede-i Sevvom Ta Sede-i Yazdehom-ı Hicri, neveşte-i Ebu’l-Kasım Kurbani, İntişarat-ı Merkez-i Neşr-i Daneşgahi

2. Tarih-i Temeddun-i İslam, Dr. Ali Asğer Halebi, s. 298.  

3. Daneşname-i Cihan İslam, Morse Kumos.
--------------
[1] ez-Zou’l-Lamı’, c. 2, s. 452.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Elifba

    ...
  • Adalet Güneşi

    Ebu Said, Peygamber Efendimizin (s.a.a) şöyle buyurduğunu rivayet eder: Ahir zamanda sultan(ları) tarafınd ...