Diriler tarafından müstahap amelleri yerine getirmek caiz mi? Diriler adına hangi amelleri yapmak doğru olmaz?

2014/03/07
Soru
Diri olan şahıslardan taraf müstehap ameller örneğin müstehap namaz veya müstehap oruç, ziyaret, dua vb. yerine getirmek caiz midir? Diriler tarafından yerine getirilmeyen müstehap ameller hangileridir?

 Başkasını niyet ederek yapılan müstehap ameller, eğer yapılan amelin sevabını ona hediye etmek türünden olursa bu bütün müstehap amellerde caizdir.[1] Aama niyabet şeklinde olursa Peygamber'in ve imamların mezarını ziyaret etmek, müstahap hac veya ümre yerine getirmek konularında sakıncasızdır. [2] Ancak tavaf konusunda kişinin Mekke'de olmaması şartı söz konusudur.

Kafi'de kendi senediyle İshak b. Ammar'dan o da İmam Musa b. Ca'fer'den şöyle nakleder: "İmam'a, haccını veya ümresini kendi ailesinden Mekke'de bulunmayan ve diğer şehirlerde oturan birilerini niyet ederek (onun tarafından) yerine getiren kişi hakkında sordum ve yine bu durumda o ameli yerine getiren kişinin sevabı azalır mı? dedim. İmam şöyle buyurdu: "Bu yaptığı amel hem o ameli yerine getiren kişi hem de o adam için yazılır, üstelik bir de sıla-i rahim (akrabaya iyilik) için ona sevap verilir."[3]

Ama bazı fakihler müstehap namaz ve oruç gibi amellerde bunu caiz bilmemektedirler.[4]

Eğer bu amellerden her hangi biri hakkında kendi merciinizin görüşünü bilmek istiyorsanız. O zaman kendi merciinizin adını ve söz konusu ameli yazın bu konuda gerekli araştırma yapılsın.

--------------
[1] El-Gayetu'l-kusva, c. 2 s. 33; Tevzihu'l-mesail, (Haşiyeli) İmam Humeyni, c. 1 s. 831 M. 1534

[2] Tevzihu'l-Mesail, (Haşiyeli) İmam Humeyni, c. 1. s. 831 M. 1534

[3] El-Kafi, c. 4 s. 315; Tercume-i el-Mizan, c 19 s. 84

[4] Kummi, Abbas, El-Gayetu'l-kusva, c.3, s. 342, Subh-i piruzi yay. 1. baskı, Kum

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar