Eğer bir kadın zinadan hamile kalır ve çocuğu düşürmediği takdirde büyük bir sıkıntıya girerse, ruh girmeden (dört aylık olmadan) onu düşürmesi caiz midir?

2016/01/14
Soru
Birkaç yıldır ki özel durumlarda çocuğun düşürülmesi yasası yürürlüğe girmiştir. Bu kanun günün sorunlarını halletmek için yeni çözüm yolları sunabilecek kapasitededir. Benim sorum şu ki: Eğer bir hanıma zorla tecavüz edilir ve hamile kalırsa hamileliğin devam etmesi ve gayr-i meşru çocuğun dünyaya gelmesi durumunda hem aile hem de toplum için bir çok sorunlar doğuracağı bilinirse yani böyle bir durum aileyi sıkıntıya soktuğu ve o kadının kocası tarafından boşanması tehlikesiyle karşı karşıya gelmesine yo açarsa, diğer yandan böyle bir çocuğun toplumda bulunması toplumsal sorunlara ve bozukluklara yol açarsa acaba bu durumda o cenine ruh verilmeden yani dört aylık olmadan onu düşürmenin hükmü nedir?

İmam Humeyni ve diğer merciler şöyle demişlerdir: Eğer bir kadın zinadan hamile kalır. Eğer o kadın veya onunla zina eden erkek müslüman iseler o zaman kadının çocuğu düşürmesi caiz değildir.[1] Bu çocuk onun çocuğu sayılır ama miras almaz.[2]

Yukarıdaki soru mercilerden bazılarının büroları tarafından şöyle cevaplandırılmıştır:

Ayetullah Uzma Hamene'nin Fetva Bürosu:

"Cenini düşürmek haramdır ve soruda geçen durum çocuk düşürmek için cevaz vesilesi sayılmaz."

Ayetullah Uzma Mekarim Şirazinin Fetva Bürosu:

"Bu iş caiz değildir. Elbette çok önemli bir sorun ortada olursa o başka."

Ayetullah Uzma Sistani'nin Fetva Bürosu:

"Eğer zarar korkusu olur veya şiddetli bir sıkıntıya yol açacağı bilinirse o zaman ruh gelmeden önce o cenini düşürmesi caizdir."

Ayetullah Uzma Safi Gülpeygani Fetva Bürosu:

"Soruda geçen mazeretler cenin düşürmek için cevaz oluşturmaz. Cenini düşürmek haramdır."

 

------------
[1] Tevzihu'l-mesail (hasişyeli) İmam Humeyni, c. 2 s. 497

 

[2] ade Mekarim

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Ehl-i Beyt'e Doğru

    On dört Masum-i pak ve On iki İmam'dan oluşan Ehl-i Beyt, öyle bir Ehl-i Beyt'tir ki, Allah Teala o ...
  • Ehl-i Beyt Serisi-1 Hz. Muhammed

    Yüce Allah kullarını hiçbir yerde, hiçbir zaman hidayete ileten bir hüccetsiz, doğru yolu g&o ...