Cenabet guslü alınmazsa namaz ve orucun kazasını yerine getirmek farz olur mu?

2014/03/03
Soru
Büluğ çağına girdikten yedi yıl sonra cenabet guslünün kendisine farz olduğunu öğrenen ve hiç bir şekilde gusül almak gerektiğini bilmediğini farkeden kimse bu yedi yıldaki namaz ve oruçlarının kazasını yerine getirmeli midir?

 Bu konuda kendi taklit merciinizin fetvasına göre amel etmelisiniz. Büyük taklit merciilerinin ‘Yıllarca cenabetli olarak namaz kıldım, oruç tuttum. Ama cenabetlinin gusül alması gerektiğini bilmiyordum. Bu durumda görevim nedir?’ sorusuna verdikleri cevaplar şöyledir:

Ayetullah Humeyni, Behcet, Tebrizi, Hamanei, Mekarim, Vahid: Cenabetli halde kıldığınız namaz ve tuttuğunuz oruçları kaza etmeniz gerekmektedir. [1]

Ayetullah Sistani, Safi, Fazıl: Meseleleri öğrenmekte ihmalkar davranmamışsanız oruçlar doğrudur ve kazası yoktur. Ama cenabetli olarak kıldığınız namazları her durumda kaza etmeniz gereklidir. [2]

Ayetullah Nuri Hemedani: Oruçlar doğrudur ve kazası yoktur, ama cenebetli olarak kıldığınız namazları kaza etmeniz gereklidir. [3]

Hatırlatma: Taharet namazın gerçek şartıdır, bu yüzden insan bilmeden de olsa taharetsiz namaz kılarsa namazı batıldır.

İlgili cevaplar:

1- Cenabet Guslünü Bilmemeden Ötürü Kılınan Namazların Hükmü, No:5514 (Site: 5725)

2- Cenabetin Hükmünü Bilmeyenin Namaz ve Orucunun Hükmü, No: 2107 (Site: 2179).

--------------
[1] -Ayetullah Tebrizi, Sırat-un Necat, c.1, soru:107 ve Minhac-us Salihin, c.1, Mesele: 1004’ten sonra; Ayetullah Vahid Horasani, Minhac-us Salihin, c.2, Mesele: 1004’ten sonra; İmam Humeyni, İstiftaat, c.1, Oruç, soru: 31; Ayetullah Hamanei, Ecvibet-ul İstiftaat, soru: 194; Ayetullah Mekarim ve Ayetullah Behcet’in bürosu.

[2] -Ayetullah Sistani, Minhac-us Salihin, c.1, Mesele: 1004’ten sonra; Ayetullah Fazıl, Cami-ul Mesail, c.1, soru: 558; Ayetullah Safi ve Ayetullah Vahid Horasani’nin bürosu.

[3] -Ayetullah Nuri, İstiftaat, c.2, soru:96

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Ehl-i Beyt Serisi-12 İmam Hadi

    Yüce Allah kullarını hiçbir yerde, hiçbir zaman hidayete ileten bir hüccetsiz, doğru yolu g&o ...
  • Nefis Tezkiyesi

    Bilindiği gibi dünya birçok liderin gelip geçişine şahit olmuştur. Liderlerin liderlik sahaları de ...