Abdest alırken yıkanması gereken derinin bir kısmı ayrık duruyorsa onun altı yıkanmalı mıdır?

2014/03/03
Soru
İlmihalde şöyle okumuştum: ‘Derinin bir parçası bedene yapışık halde ayrı olsa (tamamen kopmasa) abdest alırken onun altınında yıkanması gerekir.’ Buna göre bu hükmü bilmeyen veya bilipte unutan kimse abdest alsa, namaz kılsa ve sonradan bunun farkına varsa namazını yeniden kılması gerekiyor mu?

Sizinde okuduğunuz gibi ilmihallerde şöyle yazar: Yüzde, ellerde, başın ön kısmında ve ayakların üzerinde yanık veya başka bir sebepten dolayı şişkinlik oluşursa, onun üzerinin yıkanması veya üzerinin mesh edilmesi yeterlidir. Şişkinlik delinse bile, suyu derinin altına ulaştırmak gerekmez. Hatta derinin bir kısmı kopsa bile, suyu kopmayan kısmın altına ulaştırmak gerekmez. Ancak soyulmuş deri, bazen bedene yapışıyor bazen ayrılıyorsa, koparılmalı veya su altına ulaştırılmalıdır.’[1]

Dolayısıyla kopan kısmın altına suyun ulaştırılması gereken yerlerde insan unutursa veya suyu onun altına ulaştırmaz ve namaz kılarsa abdesti batıl olur, sonuç olarak namazıda batıldır. Onun için doğru şekilde abdest almalı ve namazı yeniden kılmalıdır.    

------------
[1] -Tevzih-ul Mesail (el-Muhaşşi Li’l İmam Humeyni), c.1, s.176, Mesele:292

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Kurtuluş Çağrısı

    Âlemlere rahmet olarak gönderilen Allah Resulü (s.a.a) “Ben, yüce ahlâkı tamamlamak ...
  • Tefsir Ekolleri c.1

    Elinizdeki çalışma, ilk müfessirleri tanıtmada yeni bir kategorilendirmeye gitmiştir ve muhteva bakımında ...